Héttorony Fesztivál, 2013. november 6-20.

2013 őszén – a Fonó Budai Zeneház szervezésében – másodszor indítjuk el a fesztivált a Kárpát-medencében! Helyszínei a 2012-es évhez hasonlóan  átnyúlnak a határokon. Egy-egy nagyszabású programot szervezünk a Makovecz Imre tervezte kolozsvári református templomban,  a lendvai Színházba, a makói Hagymaházba, ahogyan Beregszászra, Kassára és Szabadkára is eljutunk. A gálakoncertre az újbudai, Villányi úti Szent Imre templomban kerül sor Budapesten, Makovecz Imre egykori lakhelyének szomszédságában.

Programok

NOV

Szabadka - 2013. november 6. - Városháza és Népkör

16.00 – Kiállítás megnyitó: Sevillai Magyar Pavilon / Népkör-Galéria
16.30 – Építészeti kerekasztal: Vajdasági magyar építészet kihívásai. Kerekasztalt vezeti: Pesti Attila építész / Népkör-Garai terem
18.30 – Fesztivál hivatalos megnyitója: Kiss Ferenc, Csernyus Lőrinc / Városháza díszterme
18.45 – Improvizációk: Lajkó Félix (hegedű) – ifj. Balázs János (zongora) duója
19.30 – Koncert: Dresch Quartet - Kapu és kert lemezbemutató
21.00 – Esti táncház és mulatság a Népkörben: muzsikál a Téka és a Szökős zenekar!
NOV

Makó - 2013. november 7. - Hagymaház

17.00 – Utcai kiállítás: Újratervezés, katasztrófák utáni újjáépítések Magyarországon
17.30 – Építészeti kerekasztal: Makó és Makovecz – hogy csinálták? Moderátor Csernyus Lőrinc építész, vendég: Dr. Buzás Péter, Makó város polgármestere
19.00 – Borbély Mihály (szaxofon) – Lukács Miklós (cimbalom) duó
19.30 – Vujicsics Együttes koncertje, vendég: Theodossi Spasov (BG).
Műsoron: Bartók 1912-es szerb gyűjtéséből és Joca Mimika moholi prímás repertoárjából
NOV

Csenger - 2013. november 9. - Makovecz Imre Általános Iskola

15.00 – Papó zenedéje – gyerekműsor
16.00 – Kiállítás: Makovecz tervek, épületek, írások
Makovecz Szatmárban – Csernyus Lőrinc építész előadása. Részletek Olasz Ferenc, Osskó Judit, Farkas Miklós filmjeiből.
18.00 – Koncert: Balogh Kálmán és a Karaván Família
NOV

Kassa - 2013. november 10. - Thália Színház

16.30 – Építészeti kerekasztal: Felvidéki magyar építészek kihívásai a mai Szlovákiában. Házigazda: Pásztor Péter szlovákiai főépítész
18.00 – Lakatos Róbert és a RÉV – Révület lemezbemutató koncert
19.30 – Koncert: Lajkó Félix és zenekara

NOV

Lendva - 2013. november 13. - Színház és hangversenyterem

18.30 – Kiállítás: Zsitva Tibor – Építészportrék, közreműködik Szokolay Dongó Balázs
19.00 – Koncert: Snétberger Ferenc Trió
NOV

Beregszász - 2013. november 16. - II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

14.00 – Kiss Ferenc irodalomtörténészre emlékezünk / Győr terem
16.00 – Rieger Tibor portréja Kiss Ferencről. Domborműavatás a főiskola I. szintjén.
17.00 – Makovecz Imre írásai, rajzai c. kiállítás megnyitása / Gross Arnold terem
Csernyus Lőrinc építész előadása.
18.00 – Zsoltáros vigalom. Az Etnofon Zenei Társulás koncertje / Esztergom terem
19.30 – Magyar-ruszin TÁNCHÁZ Pál István „Szalonna” és Bandájával, valamint a Técsői Bandával / Gross Arnold terem
NOV

Kolozsvár - 2013. november 17. - Törökvágási református templom

12.00 – Kós Károlyra emlékezünk; koszorúzás Sztánán, a felújított Varjúvárban
17.30 – Kiállítás: Vándorokból Mesterek. Megnyitja: Müller Csaba
18.00 – Koncert: Buda Folk Band
19.00 – Koncert: 40 éves a Muzsikás
NOV

Tiszapéterfalva - 2013. november 17.

9.30 – Kiss Ferenc emléktáblájának megkoszorúzása a Kölcsey Ferenc Középiskolánál. Muzsikál ifj. Kiss Ferenc és Szabó Zoltán.
11.00 – Istentisztelet a református templomban Kiss Ferenc emlékére.

NOV

Budapest - 2013. november 20. - Szent Imre templom és Fonó Budai Zeneház

„Madarak voltunk..."
Koncert Makovecz Imre tiszteletére a budapesti Szent Imre templomban

„Gyémánthegyen állunk,
De zsebünkben kavicsok vannak.
Nagyon elfelejtettük, hogy angyalok voltunk,
Kövér vánkosokba tömtük fehér szárnyaink."

(József Attila: Gyémánt)

A Héttorony Fesztivál gálaműsorát minden évben Makovecz Imre születésnapján rendezzük meg, neves előadóművészek közreműködésével. Olyan tematikus hangversenyek ezek, melyek az építészet és zene, ember és természet, közösség és mítosz, alkotás és hit elválaszthatatlan, szerves kapcsolatát, és a hagyományok fontos szerepét igyekeznek feltárni.

Helyszínül idén azt a szakrális teret választottuk, ahová a Mester gyakran átjárt misére feleségével, Szabó Marianne-nal a Villányi út szemközti oldaláról.

A művészember az ősi mítoszok valóságtartalmára nem keres tudományos cáfolatokat, hitelességüket sem bizonygatja sosem. Evidencia számára, mint ahogyan azok a jelképek is, amiket évezredek óta cipelünk magunkkal, s álmainkban örökösen jelen vannak. Nem lepődik meg, ha természetfölötti dolgokkal találja magát szembe, nem csodálkozik. Inkább gyönyörködik egy jót és keresi az együttműködés lehetőségét. S ez nem valami hamis tudat, vagy érzéki csalódás, esetleg módosult tudatállapot kifejeződése nála. Mint ahogyan a gyermek számára nem abszurditás, hogy madarak voltunk egykor, úgy a költő, festő, muzsikus vagy építész számára sem az. Inkább természetes. Sőt, bizonyos a felől, hogy azok a madarak angyalok.

Hál' Istennek sok mindent megőrzött erről számunkra a népi emlékezet: a ráolvasások, imák, dalok, történetek. Ez a műsor hajdani és visszaszerzendő angyalságunkról szól. Persze, ahogy ember is sokféle van, úgy vannak segítő, ártó, gonosz, emlékező és védőangyalok is. Nem individuális látomások ők, hanem a kollektív emlékezet létező alakjai.

Velük segít találkozni ezen az estén: Dresch Dudás Mihály, az Etnofon Zenei Társulás, a Muzsikás, Lajkó Félix valamint Szvorák Katalin a tanítványaival (Orbán Johanna, Paár Júlia, Timár Sára).

„Égen menő szép madár,
De nem madár, szárnyas angyal
Szárnya alatt szent oltár
Szent oltárban igaz hit,
Igaz hitben Boldogasszony..."

(archaikus népi imádság)

15.00 – Emléktábla avatás, beszédet mondanak: Makovecz Pál és Csernyus Lőrinc, helyszín: Makovecz Imre lakóháza, Villányi utca 8.
18.00 – Szentmise, helyszín: a Villányi úti Szent Imre templom
19.30 – "Madarak voltunk..." koncert, fellépők: Dresch Dudás Mihály, Etnofon Zenei Társulás, Muzsikás, Lajkó Félix, Szvorák Katalin és tanítványai (Orbán Johanna, Paár Júlia, Timár Sára), helyszín: a Villányi úti Szent Imre templom
21.00 – A Héttorony Fesztivál záróeseménye, össznépi táncház. Muzsikál: Düvő, Muzsikás, Kunos Tamás és barátai, helyszín: Fonó Budai Zeneház
×

Kiss Ferenc irodalomtörténész

A beregszászi Kiss Ferenc emlékműsor mottóját Vári Fábián László Világtalan csillag című verséből kölcsönöztük. A megemlékezéssel egyrészt az a célunk, hogy a kárpátaljai fiatalság (középiskolások, egyetemisták) és pedagógusok figyelmét felhívjuk arra, hogy van egy neves ugocsai származású irodalomtörténészünk, akinek az életművét több szempontból is érdemes tanulmányozni. Másrészt, hogy a kárpátaljai szakemberek közelebb kerüljenek Kiss Ferenchez, hogy olvassák műveit, ismerjék meg jobban a munkásságát, és adják tovább gondolatait az újabb nemzedékeknek. Mivel a program elsősorban művészi elemekre épül, neves alkotók, előadók és közéleti emberek közreműködésével, reméljük: a laikusok, az „utcáról bejövők”, a falusi köznép és értelmiség számára is felejthetetlen élményt nyújt majd a rendezvény.

Kiss Ferenc irodalomtörténész, Kosztolányi, Nagy László és az ifjabb költőnemzedékek kutatója Kárpátalján, Tiszapéterfalván született 1928. nov. 11-én. Debrecenben érettségizett és ott szerzett magyar-történelem szakos tanári diplomát. Az egyetemi könyvtárban dolgozott, majd két évig a magyar irodalmi tanszéken tanított. Az 1956-os forradalomban való részvétele miatt letartóztatták és bebörtönözték, emiatt sokáig nem tudott elhelyezkedni. 1962-től az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa, 1984-től a szegedi tanárképző főiskola tanára. A hatvanas évek végétől a „népi” ellenzék egyik kulcsembere.

Súlyos agyvérzése 1987-ben munkaképtelenné tette és élete végéig kirekesztette a közéletből is. 1999 őszén hagyott itt bennünket. Megrázó temetése óta eltelt 12 év, s ez idő alatt gyakran érezhettük úgy, mintha méltatlanul megfeledkeztek volna róla. Mintha szándékosan elhallgatnák. Ekkor, 2012. májusában tanítványai, Bakos István és Kiss Gy. Csaba kezdeményezésére a Bethlen Gábor Alapítvány és a Magyar Írók Szövetsége rendezett az Eötvös Kollégiumban egy emlékülést, ahol barátai, pályatársai, tanítványai és rokonai mesélték el hozzá fűződő élményeiket. Itt fogalmazódott meg egy olyan Kiss Ferenc emlékkönyv megvalósításának gondolata is, amely ezen emlékezések és munkássága megkerülhetetlen eredményeinek, értékeinek méltatása és elemzése mellett tartalmazná néhány fontos, publikálatlan írását is, mint a Napló, vagy a „Felirat”. A közel 500 oldalasra bővült, hiánypótló kordokumentumokat is tartalmazó, eddig ismeretlen képekkel illusztrált Kiss Ferenc Emlékkönyv – egy példásan szép összefogás eredményeként – idén októberben jelenik meg a Kairosz Kiadó gondozásában, az irodalmár 85. születésnapjára. Bemutatója november 16-án lesz a beregszászi főiskolán, ahol felavatjuk Rieger Tibor bronzba öntött Kiss Ferenc portréját is.

Bezárás